Logi sisse
Aktiveeri
digileht

Keegi meist ei saa sündides kaasa juhtnööre, kuidas läbi elu liikuda. Aga on olemas üks eriline naine, kes on igale poisile ja tüdrukule eluteel justkui giid.

Mind ajendas suuresti kirjutama tagasiside linnakodanikelt, kellede meelest on antud lahendus õigem ja vajalikum linnale, eriti olukorras, kus on selgelt ruumi edendada Rakvere tervishoiusüsteemi. 

Rahva kasvanud rahulolematust, peaministri madalaid reitinunumbreid, konkreetsuse puudumist ja selgete vastuste andmata jätmist, ebamugavate teemadega laveerimist ning rahvaga vähest arutlemist ja arvestamist püütakse kompenseerida suurte ja tõsistena näivate– riigireformi ja haldusreformiga.